Copyright  polezni.info © 2012  връска с нас : polezni_@abv.bg
Категория сайтове
Добави твоя сайт
Add your site
Популяризиране напълно безплатно вашия сайт
       Популяризиране напълно безплатно
                              вашия сайт
------------------------------------------------------------
     За да добавите сайт в  http://polezni.info/
     трябва да попътните формуляра по долу.
         
foxyform.com
       Поставете нашия банер на вашия сайт

       
<a href="http://polezni.info/" target=_blank"><img src="http://polezni.info/images/polezni.png"width="120" height="40"order="0"></a>


банера можете да променяте големината му спрямо вашия сайт.

width="120 .... можете да промените дължината
height="40"...може да промените ширината
Популяризиране напълно безплатно вашия сайт
Добави твоя сайт
Add your site

Add your site / Добави твоя сайт

Популяризиране напълно безплатно вашия сайт /Add your site